טופס סגירת משתמש

Exsitu > טופס סגירת משתמש

טופס סגירת משתמש

פרטי המשתמש

העברת קבצים - האם יש צורך בשמירת הקבצים הישנים של המשתמש?

 לא כן

הפניית מיילים - האם לבצע הפניית מיילים כך שמיילים חדשים יגיעו לכתובת אחרת?

 לא כן

שמירת מיילים - האם נדרש לשמור את המיילים הישנים?

 לא כן